جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدر امتداد شب از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2012-01-20 15:47:52در امتداد شب
گوگوش

نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
ای چشم من بدون تو نا بینا
ای گوش من بدون تو ناشنوا
با من بمان همبشه بمان با من
با من بمان همبشه بمان با من