جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحالا باور بکنم یا نکنم از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2012-07-06 13:39:07


حالا باور بکنم یا نکنم از آلبوم: بوی دیروز ۲۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-02-14 15:37:32حالا باور بکنم یا نکنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-03-28 21:41:50حالا باور بکنم یا نکنم
گوگوش

اومدم شبها رو باور نکنم
غصه نذاشت
اومدم غصه رو باور نکنم
شب نمی نذاشت
حالا باور بکنم یا که باور نکنم

دردی درمون نمیشه
کاری آسون نمیشه
کوه غصه توی قلبم دیگه ویرون نمیشه

می تونست چشمای تو
شبها رو روشن بکنه
نذاره غم توی دل این قده شیون بکنه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه

دل تو خنده تو چشمای تو دستای تو
می تونستن نذارن شبها رو باور بکنم
حالا باور بکنم یا که باور نکنم

دردی درمون نمیشه
کاری آسون نمیشه
کوه غصه توی قلبم دیگه ویرون نمیشه

می تونست چشمای تو
شبها رو روشن بکنه
نذاره غم توی دل این قده شیون بکنه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه