جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی بی آبی از آلبوم: آکورد


۳۰۰۰ تومان

2011-12-11 17:25:27بی بی آبی
شهیار قنبری

مرا ببخش بی‌بی بی‌من
مرا ببخش قندک روشن
مرا ببخش لاله ی شیشه
مرا ببخش شعر همیشه

من از تو با همه گفتم که گریه بگیرم
من از تو با تو نگفتم که در تو بمیرم که در تو بمیرم

ابری نباش بی‌بی آبی
بپوش امشب رخت آفتابی
گریه نکن بی‌بی بی‌دل
نبض من باش موج بی‌ساحل

مرا ببخش اگر تو را به باد سپردم
اگر تو را به اوج ترانه نبردم
مرا ببخش اگر رفیق و یار نبودم
مرا ببخش اگر که ماندگار نبودم

مرا ببخش بی‌بی بی‌من
مرا ببخش قندک روشن
مرا ببخش لاله ی شیشه
مرا ببخش شعر همیشه
من از تو با همه گفتم که گریه بگیرم
من از تو با تو نگفتم که در تو بمیرم که در تو بمیرم
مرا ببوس بی بی بی لب
مرا ببر تا لب امشب
مرا بخوان بی بی بی ساز
مرا برقص تا ته آواز

مرا ببخش اگر تو را به باد سپردم
اگر تو را به اوج ترانه نبردم
مرا ببخش اگر رفیق و یار نبودم
مرا ببخش اگر که ماندگار نبودم

مرا ببخش اگر تو را به شعر شکستم
در مرگ برگ اگر چه به گریه نشستم
مرا ببخش اگر که دریاوار نبودم
ببخش اگر که خانه نگهدار نبودم
مرا ببخش !