جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبا تشکر از شما از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2012-02-01 01:40:50با تشکر از شما
کامران هومن

با تشکر از شما می خوام بگم
محض این دلی که در به در شده ما رو از یاد ببرید
که واسه ما عشق پرمایه ی دردسر شده
با تشکر از شما می خوام بگم
سایتون زیاد شده از سر ما که
دیگه بیشتر از این جا نداره
واسه ای شراب غم ساغر ما
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
پر از شما می خوام بگم
اگه میشه مارو تنها بذارید
توی حال خودمون جا بذارید
بی خیال یک بار هم که شده
محض ما رو دلتون پاااا بذارید
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست
با شما آینه پر از ترانه نیست
ترانه عاشقانه نیست