امشب در سر شوری دارم از آلبوم: آکورد
۱۰۰۰ تومان


امشب در سر شوری دارمسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۲۷۲
طول آهنگ:

  


غوغای ستارگان از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


غوغای ستارگانموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
۲۰۰۸
دارای مجوز شماره ۶۱۴۵
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۶
ISRC: USTC70876243
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 1
تراک: ۴
طول آهنگ: ۰۴:۰۳
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Ghoghaye Setaregan نت آهنگ
پیشرفته


غوغای ستارگان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


غوغای ستارگانموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط
همراه با انگشت نگاری

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۴۰
طول آهنگ: ۳:۴۵
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Ghoghaye Setaregan نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاری


غوغای ستارگان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


غوغای ستارگانموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۴۱
طول آهنگ: ۳:۴۵
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Ghoghaye Setaregan نت آهنگ
سادهغوغای ستارگان
آهنگساز: هنرمند شماره 370
خواننده: هنرمند شماره 28
خواننده: هنرمند شماره 31
خواننده: محمد اصفهانی

امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


از شادی پر گیرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان ها ، غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم


امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم، وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شبها، می کاهم از غمها
ماه و زهره را به طرب آرم،از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لب ها، نغمه ای بر لب ها
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم