جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامشب در سر شوری دارم از آلبوم: آکورد
غوغای ستارگان از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


غوغای ستارگان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


غوغای ستارگان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانغوغای ستارگان
آهنگساز: هنرمند شماره 370
خواننده: هنرمند شماره 28
خواننده: هنرمند شماره 31
خواننده: محمد اصفهانی

امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


از شادی پر گیرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان ها ، غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم


امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم، وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شبها، می کاهم از غمها
ماه و زهره را به طرب آرم،از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لب ها، نغمه ای بر لب ها
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورمنظرات شما