جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکبوتر از آلبوم: آواز فصلها و رنگها


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-12-20 20:20:54کبوتر
ترانه سرا: محمود كيانوش
سیمین قدیری

در هوای خوب صبح
بی خيال و شادمان
زير چتر آفتاب
در ميان آسمان
اين منم كه برق برق می زنم
در غروب آفتاب
مثل ماه می شوم
با ستاره های شب
اشتباه می شوم
بسكه من سفيد و پاك و روشنم
مثل پاره های ابر
در هوا شناورم
نه ستاره ام نه ماه - من فقط كبوترم
نوك طلای بال نقره ای منم