جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزمستان از آلبوم: آواز فصلها و رنگها


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-12-20 20:17:33


زمستون از آلبوم: بوی دیروز ۵۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2020-02-14 17:34:48زمستان
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

باد مياد بارون مياد
آب از توی ناودون مياد
يخ ميزنه رودخونه ها
سرما مياد تو خونه ها
برف می باره سفيد و نرم
زيرش گياه می مونه گرم
برف قشنگ خوردنی
ميشه به رنگ بستنی
آدم برفی تو هر خونه
مياد كه فصلی بمونه
ما بچه ها دوستش داريم
سرش كلاهم می زاريم
برف قشنگ ديدنی
ميشه به رنگ بستنی
ميرن سفرپرنده ها
تو دشتا و تو بيشه ها
جايي كه خورشيد بتابه
زمين ازش رو نتابه
كوه و كمر سفيد مي شه
به رنگ مرواريد ميشه
برف بازی ما بچه ها
مزه داره تو كوچه ها