جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو بیو از آلبوم: آوازهای سرزمین خورشید


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


تو بیو از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


تو بیو از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


تو بیو از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


تو بیو از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


تو بیو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانتو بیو
فولکلور بختیار
خواننده: محمد نوری

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم