جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمادر از آلبوم: آوازهای دیگر


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-20 04:29:37مادر
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

از تو چشمای تو درياها مياد
از تو دستات همه روياها مياد
وقتيكه از همه چی خسته می شم
وقتی كه غمگين و افسرده می شم
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه

همه سرها به روی سينه تو
همه غصه ها برای دل تو
پشت اين دامن جادويی پاك
همه ترسا می ريزن به روی خاك
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه

همه سرها به روی سينه تو
همه غصه ها برای دل تو
پشت اين دامن جادويی پاك
همه ترسا می ريزن به روی خاك
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه
يه تبسم از لبات همه دنيامو زيبا می كنه