جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه آسمون ستاره از آلبوم: آنسوی امواج


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2012-02-12 23:22:03


هزاران گل از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-02-06 18:58:04هزاران گل از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2012-02-12 23:22:03
هزاران گل
ترانه سرا: محمد صالح اعلا
حمید غلامعلی

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست