جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه آسمون ستاره از آلبوم: آنسوی امواج


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


هزاران گل از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


هزاران گل از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانهزاران گل
ترانه سرا: محمد صالح اعلا
خواننده: حمید غلامعلی

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست