جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباج عشق از آلبوم: آنسوی امواج


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:59:57


باج عشق - ستار از آلبوم: افسون


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-31 02:48:19


باج عشق از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:59:57باج عشق از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-05-20 22:05:18


باج عشق ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-05-04 20:48:53باج عشق
ستار

می سوزم و می سوزم با زخم تو می سازم
با هر غزل چشمت من قافیه می بازم
پیش از تو فقط شعرم معراج غرورم بود
ای از همه بالاتر اینک به تو می نازم
این سفره ی خالی را تو نان غزل دادی
ای پر برکت گندم من از تو می آغازم
من اهل زمین بودم فواره نشین بودی
با دست تو پیدا شد بال همه پروازم
از شینم هر لاله اسب و کوزه پر کردم
با عشق تو رادیدم تا اوج تو می تازم
هیهای مرا بشنو اسب و من دل خسته
من چاوش بی خویشم با هق هق آوازم
راه سفر عاشق از گردنه بنداز پر
نا مردم اگر با خون این باج نپردازم