جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنطقه مین از آلبوم: آخرین حرف معاصر


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2012-02-19 07:49:12منطقه مین
اندیشه فولادوند

با توام همیشه تنها
آخرین حس معاصر
بهترین شب شب قطبی
حاشیه‌نشین طاهر
صاحب مجلس ختمم
تو قرنطینه تشویش
تو شب کت بسته من
جز خودم چیزی نمونده
درب داغونم و تنها
آسمون ماه و تکونده
کفترای پشت بومی
یکی زنگی یکی رومی
هموشن جلد زمستون
با سرو کله خونی
می‌شنوی ترکش شعر
تو این منطقه مین
تن خمپاره تو باغچه‌اس
ولی ما به کوچه بدبین
این منم همیشه دریا
فرزند کتاب و گیتار
عاشق سرباز گمنام
کوچه و باروت و اصرار
اول صف واسه قصه
قصه‌های بی‌طرفدار
حالا تو خانه زمینگیر
ته خط گوشه دیوار
سر ظهر تو خواب مردم
حلق تو پر از پر پرنده است
بسه هرچی حرف شنیدیم
ایندفعه تکان دهنده است