Rabeteh from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49

Add Sheet Music PDF $2.99


RabetehInstrumental Music
Music Genre:
Solo Piano ,
Easy Listening
Intermediate
With fingering suggestion
2014
Ershad Permit #: 6150
Melli Library #: 12428
From Music Album: Piano Sheet Music
Track: 921
Song Length: 3:19
Sheet Music: Sample  Sheet Music - 4 Page(s)

  
Rabeteh Sheet Music
Intermediate
With fingering suggestion


Rabeteh from album: Scent of Yesterday 27


Add MP3 $0.99

Add Sheet Music PDF $2.99


RabetehInstrumental Music
Music Genre:
Solo Piano ,
Easy Listening
Advanced
2014
Ershad Permit #: 6367
Melli Library #: 12826
ISRC: CA2OG1200258
From Music Album: Scent of Yesterday 27
Track: 4
Song Length: 04:07
Sheet Music: Sample  Sheet Music - 4 Page(s)

  
Rabeteh Sheet Music
AdvancedRabeteh
Singer: Shadmehr Aghili

تا حرف عشق میشه من میرم
من سخت از این حرفا دورم
منم یه روز عاشقی کردم
از وقتی عاشق شدم اینجورم
دار و ندارم پای عشقم رفت
چیزی نموند جز درد نامحدود
این جای خالی که توی سینم هست
قبلا یه روزی جای قلبم بود
این روزگار بد کرده با قلبم
کم بوده از این زندگی سهمم
دلیل می بافم برای عشق
برای چیزی که نمیفهمم
از آدمهای این شهر بیزارم
چون با یکیشون خاطره دارم
به من نگو با عشق بی رحمی
من زخم دارم تو نمی فهمی
غریبه ام با این خیابونا
من از تمام شهر بیزارم
از هرچی رابطه اس میترسم
از هر چی عشق من طلبکارم
همین که قلب تو مردد شد
در دل من خاطره ای رد شد
از وقتی عاشقش شدم ترسیدم
از وقتی عاشقش شدم بد شد