Paria from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49

Add Sheet Music PDF $2.99


PariaInstrumental Music
Music Genre:
Solo Piano ,
Easy Listening
With fingering suggestion
Intermediate
2014
From Music Album: Piano Sheet Music
Track: 630
Song Length: 04:45
Sheet Music: Sample  Sheet Music - 5 Page(s)

  
Paria Sheet Music
With fingering suggestion
Intermediate


Paria from album: Sheet Music


Add MP3 $0.99

Add Sheet Music PDF $2.99


PariaInstrumental Music
Music Genre:

Easy

From Music Album: Sheet Music
Track: 306
Song Length: 2:52
Sheet Music: Sample  Sheet Music - 3 Page(s)

  
Paria Sheet Music
Easy


Paria from album: Scent of Yesterday 16


Add MP3 $0.99

Add Sheet Music PDF $2.99


PariaInstrumental Music
Music Genre:
Solo Piano ,
Easy Listening
Advanced
2012
Ershad Permit #: 6145
Melli Library #: 12426
ISRC: CA2OG1200112
From Music Album: Scent of Yesterday 16
Track: 3
Song Length: 04:27
Sheet Music: Sample  Sheet Music - 4 Page(s)

  
Paria Sheet Music
AdvancedParia
Singer: Shahram Shabpareh

ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشقمنو می دزدند
عشق منو م یدزدند
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم
با لنگه ابروهات شرق شرق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ به نمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو می پوشم
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند
ای قشنگتر از پریا
تنها تو کو چه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

پنجه رو وقتی که وا می کنی
به هر طرف نگاه نگاه می کنی
پنجه رو وقتی که وا می کنی
ای نور و اونورو نگاه می کنی
از این کوچه تا اون کوچه می دونند
که با نگات منو صدا می کنی
که با نگات منو صدا می کنی
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو م یدزدند
عشق منو می دزدند
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل
دزدند عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم
با لنگه ابروهات شرق شرق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ به نمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو می پوشم
ای قشنگ تر از پریا
تنها تو کوچه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند
ای قشنگتر از پریا
تنها تو کو چه نریا
بچه های محل دزدند
عشق منو می دزدند
عشق منو می دزدند

پنجه رو وقتی که وا می کنی
به هر طرف نگاه نگاه می کنی
پنجه رو وقتی که وا می کنی
ای نور و اونورو نگاه می کنی
از این کوچه تا اون کوچه می دونند
که با نگات منو صدا می کنی
که با نگات منو صدا می کنی