Golnar from album: Scent of Yesterday 44


Add MP3 $0.99

Add Sheet Music PDF $2.99


GolnarArranged and Performed by Fariborz Lachini
Instrumental Music
Music Genre:
Solo Piano ,
Easy Listening
Advanced
2017
Ershad Permit #: 6367
Melli Library #: 12826
ISRC: CA2OG1706001
From Music Album: Scent of Yesterday 44
Track: 1
Song Length: 03:38
Sheet Music: Sample  Sheet Music - 4 Page(s)

  
Golnar Sheet Music
AdvancedGolnar
Singer: Dariush Rafiee
Composed by: Majid Vafadar
Lyrics by: Karim Fakour

کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار
کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهر بارگلنار
دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر گلنار
در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار
چه دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای کاش نصیب از گردون که شد نا کامی نصیبم گلنار
بود مرا در دل شب تار آرزوی دیدارتا به کی پریشان
تا به کی گرفتار یا مده مرا وعده وفاراز خود نگهدار
یا به روی من خنده هابزن قلب من به دست آرچه
دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای کاش نصیب از گردونکه شد نا کامی
نصیبم گلنار لب خود بگشا
به سخن گلنار دل زارم را،مشکن گلنارنشوی عاشق
زٍ کجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار